Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger på klimaeksperteneshop.no

Klimaeksperteneshop tar personvern alvorlig og vil behandle personopplysningene i henhold til gjeldende lover og regelverk for behandling av personopplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på klimaekspertene.no (nettstedet) og for kjøp og andre henvendelser hos Klimaeksperteneshop

Personopplysningsansvarlig

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen angår behandling av personopplysninger som vi er personopplysningsansvarlige for. Det innebærer at vi har ansvar for håndteringen og behandlingen av dine personopplysninger. Det innebærer også at det er til oss du skal henvende deg med spørsmål eller synspunkter, eller hvis du vil benytte deg av noen av de rettighetene du har når det gjelder vår håndtering av dine personopplysninger.
Klimaeksperteneshop eies og driftes av Kinnan Norge AS som også er personopplysningsansvarlig for nettbutikken.

Kinnan Norge AS
Barstølveien 50, 4636 Kristiansand
Orgnr: 913 645 499
Telefon: 406 98 200 
personvern@kinnan.no
https://www.klimaeksperteneshop.no

  Behandling av personopplysninger

  Alle typer informasjon som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, regnes som personopplysninger. Behandling av personopplysninger innebefatter alt som skjer med personopplysningene, uavhengig av om det er automatiserte eller manuelle prosesser.
  Vårt formål når vi behandler alle personopplysninger om deg er å forbedre tjenestene våre. Personopplysninger som behandles og samles inn på Klimaeksperteneshop er kontaktopplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Vi behandler i tillegg opplysninger vedrørende aktiviteten din på Kinnan.no og klimaekspertene.no, som for eksempel kontakt du har med oss via e-post, telefon, chat.
  Personopplysninger vi samler inn og behandler kan deles i to grupper:

  1. Informasjon du gir oss
  2. Informasjon vi mottar når du benytter våre tjenester
  3. Informasjon på bakgrunn av ditt kundeforhold med oss eller en av våre samarbeidene installatører.

  Informasjon du gir oss

  Dersom du velger å fylle ut et kontaktskjema på hjemmesiden eller handle hos oss vil vi samle inn og lagre den informasjonen du gir.
  • Navnet ditt
  • E-postadressen din som vi bruker for kommunikasjon relatert til din innmeldte interesse/forespørsel
  • Telefonnummeret ditt som vi bruker for kommunikasjon relatert til din innmeldte interesse/forespørsel
  • Adressen din, som vi bruker for å kunne sette deg i kontakt med riktig installatør
  Denne informasjonen er frivillig å gi fra seg, men den vil være nødvendig for å bruke våre tjenester eller bestille varer fra oss.
  Når du melder interesse på hjemmesiden vår eller legger igjen kontaktinformasjon samler vi inn og oppbevarer
  • Navn
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Adresse
  Dette er informasjon vi trenger for å besvare din henvendelse eller sette deg i kontakt med riktig installatør.
  Dersom du kommuniserer med oss på andre måter, for eksempel via chat support, samler vi inn den informasjonen du gir fra deg i forbindelse med kontakten. Det vil være informasjon om:
  • Navnet ditt
  • E-postadressen din
  • Telefonnummeret ditt

  Informasjon vi mottar når du benytter våre tjenester
  Når du bruker hjemmesiden vår samler vi inn og oppbevarer data om hvilke produkter og temaer du søker og/eller klikker på. Det gjør vi for å lære hva våre kunder og potensielle kunder er opptatt av og dermed kunne forbedre og tilpasse våre tilbud og vareutvalg. Slik som mange andre aktører bruker også vi informasjonskapsler og lignende teknologi («cookies») for å samle informasjon om nettleser, enhet og aktivitet. Du kan lese mer om det her. (sett inn link)

  Informasjon på bakgrunn av ditt kundeforhold med oss eller med en samarbeidene installatør.
  Når du er kunde hos oss lagrer din kontaktinformasjon for å kunne foreta fakturering og ellers annen oppfølging av ditt kundeforhold. Det kan også forekomme at du er kunde hos en av våre samarbeidende installatører, og samarbeidet medfører innimellom behov for deling av felles kundes kontaktinformasjon.
  Det vil være følgende personalopplysninger:
  • Navn
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Adresse

  Utlevering av personopplysninger

  Klimaeksperteneshop bytter, selger eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart uten samtykke fra deg med mindre det er nødvendig for at vi skal behandle din henvendelse og/eller sette deg i kontakt med installatør i ditt geografiske område. De som mottar personopplysninger av oss er i hovedsak installatører vi samarbeider med for å levere produkter og tjenester til deg som sluttkunde. Det er kun mottakers navn, e-post adresse, adresse og telefonnummer som utleveres i denne forbindelse.

  Sikring av personopplysninger

  Klimaeksperteneshop har strenge tiltak og rutiner for å sikre personopplysningene dine. Opplysninger vil kun overføres/utleveres til andre på en sikker og avtalefestet måte. Kinnan.no bruker HTTPS kommunikasjon for sikker og kryptert overføring av data mellom oss og deg.

  Dine rettigheter ved behandling av personopplysninger

  Klimaeksperteneshop setter pris på din tilbakemelding. Her finner du en oversikt over hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldene ved å kontakte oss:
  • Trekke tilbake samtykke: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre varer og tjenester, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Samtykket kan trekkes tilbake ved å kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Du kan også sende e-post til support@klimaeksperteneshop.no
  • Be om innsyn: Du har til enhver tid rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.
  • Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette opplysninger om deg som er feilaktige eller å be oss om å slette dine lagrete personopplysninger. Vi vil så godt vi kan imøtekomme forespørsler om å slette personopplysninger. I enkelte tilfeller kan vi ikke imøtekomme forespørsel om sletting av personopplysninger, det dreier seg om behov for lagring av opplysningene på grunn av dokumentasjonshensyn.
  • Bruk dine rettigheter: Dersom du ønsker å benytte deg av rett til innsyn i personopplysninger vi eventuelt har lagret på deg kan du sende en e-post til support@klimaeksperteneshop.no Vi vil behandle henvendelsen din så raskt som mulig, senest innen 30 dager.
  • Klage til datatilsynet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger bryter med personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte datatilsynet på deres hjemmesider www.datatilsynet.no

  Endringer

  Endringer i personvernerklæringen kan forekomme som følge av endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, endring på nettsiden eller av våre tjenester. Dersom endringer publiseres vil datoen for siste endring være inkludert i denne personvernerklæringen. Hvis det skjer endringer I måten vi behandler dine personopplysninger på vil vi varsle deg. Varsling skjer ved at vi publiserer en beskjed om endringene før de trer i kraft eller ved varsling direkte.
   
  Klimaeksperteneshop versjon 1, 26.5.2021